Giỏ hàng

Vòi tự động

Vòi chậu tự động là những sản phẩm đến từ công nghệ cảm biến tự động Nhật, giúp tiết kiệm nước tuỳ theo nhu cầu sử dụng và thêm phần tiện ích cho người sử dụng

Vòi cảm ứng nhiệt độ DLE105AN/DLE124DH/DLE424SMA/DN010
-22%
Vòi cảm ứng nhiệt độ DLE110AN/DLE124DE/DLE424SMA/TVLF405
-22%
Vòi cảm ứng nhiệt độ TENA22AW/TVLF405
-22%
Vòi cảm ứng nhiệt độ TENA51AW/T7PW1
-22%
17,050,000₫ 21,860,000₫
Vòi cảm ứng nước lạnh DLE105AN/DLE124DH/DN010
-22%
Vòi cảm ứng nước lạnh TENA41AW/T7PW1
-22%
Vòi cảm ứng nước lạnh TEXN10AV300/TVLF405
-22%
Vòi cảm ứng TEN12ANV900/TN78-9V900/TVLF405
-18%
Vòi cảm ứng TEN40ANV900/TN78-9V900/TVLF405
-18%
Vòi cảm ứng TTLA101/TTLE101B2L/TVLF405
-18%
Vòi cảm ứng TTLA101/TTLE101E2L/TVLF405
-18%
8,305,000₫ 10,130,000₫
Vòi cảm ứng TTLA102/TTLE101B2L/TVLF405
-18%
Vòi cảm ứng TTLA102/TTLE101E2L/TVLF405
-18%
Vòi chậu nước lạnh DL102
-18%
4,015,000₫ 4,900,000₫
Facebook Youtube Top